I-Democracy

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Yintoni i-Democracy

I-Democracy yindlela yonyulo apho wonke umntu oyinzalelwane okanye ummi welo lizwe anikwa ithuba lukuthabatha inxaxheba ngokulinganayo.