1010s BC

Livela

Iminyaka yee-1010 BC yiminyaka elishumi eyathatha ukusuka ku-1019 BC ukuya ku-1010 BC.

Pat