Amanzi

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
2006-02-13 Drop-impact.jpg
H2O
Water drop animation enhanced small.gif

Amanzi yinto enekhemikhali enefumola yekhemikhali engu- engu-H2O. Imoletyhuli yamanzi ine-oksijini kunye nee-athom ezimbini ezinxibelelene ngekhonkco elibizwa ngokuba zii-covalant bond. Amanzi lulwelo aye abe kwiimo zamaqondo athile obushushu, kodwa loo maqondo asoloko ehamba ngokwemeko ethile yoMhlaba apho aye aqine, abe ngumkhenkce aphinde kwakhona abe ngumphunga (umphunga wamanzi). Amanzi asoloko eba ngamanzi xa ekufuphi kwiindawo ezinamanzi. Xa amanzi ephantsi kwento ebizwa ngokuba yi-nomenclature adla ngokuba likhonkco leekhemikhali. Ihadrojine monoksayidi ligama lobunzululwazi lamanzi, elingasetyenziswa kakhulu.

umthetho wamanzi,nengxaki zamanzi[tshintsha | edit source]

uqikelelo lwabantu abayihafu kumazwe aphucukileyo baye banenywe okuba namanzi aselwayo ngomnyaka wama-1970–2000 Water politics is politics affected by water and water resources. For this reason, water is a strategic resource in the globe and an important element in many political conflicts. It causes health impacts and damage to biodiversity.