Amaphondo asemZantsi Afrika needolophu zawo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

iRhawuti (Gauteng)[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Pretoria CBD.

Ntshona-Koloni[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Robertson ka 1987.

eMpuma Koloni[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Roadsign mô N2 kô Hamburg, o bona ke Grahamstown le King William's Town.

Mntla-Koloni[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Upington

KwaZulu-Natala[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Limpopo[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Mntla-Ntshona[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Mpumalanga[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Street in Witbank.

iFreyistata[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]