Isixeko

Livela

Isixeko yindawo ehlala abantu abaninzi. Amazwe amaninzi anezixeko.