Ibhokisi yemoto

Livela
Jump to navigation Jump to search
Ibhokisi yemoto

Imoto yebhokisi yimoto ecibiyelwe ebhokisini neyenzelwe ukuthwala igutsi, kwaye le moto ihamba kumzila kaloliwe.   Iimoto zebhokisi zineengcango emacaleni ngcango ezo zahluka-hlukeneyo ngobukhulu kwanangeendlela asebenza ngazo. ezinye iimoto zebhokisi zineengcango ezisekupheleni kwazo amakhonkco acuthwayo navulwayo ukuze zikwazi ukulayisha izinto ezinkulu.