Port St Johns

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

iDolophi le Ifumaneka eMpumakolonini kwinxweme le Indian Ocean. yiDolophi encinene kakhulu apho unokufumana khona ingcuntswana labantu abahlakuyo, abantu abo bathetha ulwimi lwabo isiMpondo, Amasiko nezithethe zabo zithande ukohluka kakhulu kunawa ma gcaleka na Mamfengu.